Uwaga! Zagrożenie ptasią grypą w powiecie brodnickim

p 39455 1

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie, na podstawie którego wprowadzone zostały ograniczenia dla obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Działania te wprowadzono w związku ze stwierdzeniem ogniska ptasiej grypy w powiecie grudziądzkim, w miejscowości Linowo. W obszarze zagrożonym znalazły się miejscowości znajdujące się w powiecie brodnickim, w obrębie gminy Jabłonowo Pomorskie.

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoko zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Linowo, w gm. Świecie nad Osą (powiat grudziądzki) obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznany został za obszar zapowietrzony. W jego obrębie oprócz Linowa znalazły się: Rychnowo – w gminie Świecie nad Osą oraz Boguszewo, Słup, Gruta, Jasiewo, Mełno – w gminie Gruta.

Wyznaczony został również obszar zagrożony w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków. W jego zasięgu znalazły się miejscowości z powiatów grudziądzkiego, wąbrzeskiego i brodnickiego. W naszym powiecie obszar zagrożony obejmuje miejscowości w gminie Jabłonowo Pomorskie: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłonowo-Zamek, Szczepanki, Nowa Wieś.

Na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym wprowadzone zostały szczególne zasady postępowania (nakazy i zakazy), których celem jest zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – Highly Pathogenic Avian Influenza).

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2023 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP Al) na terenie grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego.