W Sugajnie i Świeciu nad Drwęcą – dwie świetlice

Program inwestycji kulturalnych w gminie Brzozie kończy pewien etap. W gminie brakowało dwóch świetlic.

Decyzje o ich budowie znalazły się w kalendarzu inwestycji na rok 2013 i zgodnie z planem są realizowane. Budowę dwóch świetlic wiejskich w Sugajnie i Świeciu na Drwęcą zaczęto latem, a za niecałe trzy tygodnie nastąpi odbiór techniczny – 20 października.

Placówki służyć będą lokalnej społeczności, a w jaki sposób zostaną wykorzystane to już pozostanie w gestii sołtysów, pań z kół gospodyń wiejskich, panów z OSP oraz lokalnych gospodarzy. Będzie baza, inwencji też nie zabraknie.

(wind)