Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 67 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2001 – 2009. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w CRR KRUS w Jedlcu (w okresie od 7 do 27 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

 • z chorobami układu oddechowego:

 1. przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,

 2. nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,

 3. stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,

 4. przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.

 • z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

 1. wady postawy i deformacje kostne,

 2. boczne skrzywienie kręgosłupa,

 3. koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,

 4. płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,

 5. stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,

 6. upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci

posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

 1. upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 2. stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

 3. niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,

 4. choroba nowotworowa,

 5. niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,

 6. cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

 7. ostre i przewlekłe choroby zakaźne,

 1. upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,

 2. moczenie nocne,

 3. padaczka,

 4. ropne i pasożytnicze choroby skóry,

 5. stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli  wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 16 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy

tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-47 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel. 54 233-33-56 wew. 144 lub 116.

Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).