Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2012 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1216 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 74 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 1997 – 2005. Turnusy rehabilitacyjne będą zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu (w okresie od 18 lipca do 7 sierpnia dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu).

Turnus będzie trwał 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wyniesie 200zł + koszty podróży. Przewóz dzieci zapewni Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych będą mieli zapewnioną  całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Wnioski od zainteresowanych rolników, do dnia 11 maja 2012r., przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

 • upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, np. ubraniu się, jedzeniu,
 • stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • kalectwo wymagające specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znaczącego stopnia,
 • choroba nowotworowa,
 • niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
 • cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 • upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania (agresja),
 • moczenie nocne,
 • padaczka,
 • ropne i pasożytnicze choroby skóry,
 • stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.krus.gov.pl. Informacji telefonicznych udzielają również pracownicy komórek ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52 341 52 61), Grudziądzu (56 346 12 41) i we Włocławku (54 233 33 56).

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy.

Załączniki:

Wniosek na turnus rehabilitacyjny 2012*

*Powyższy plik można otworzyć za pomoca bezpłatnego programu Adobe Reader, który można pobrać stąd: http://get.adobe.com/reader/