Warsztaty diagnostyczne w CKZiU

warsztaty

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyły się warsztaty dotyczące powstania strategii rozwoju powiatu brodnickiego, w ramach porozumienia 11 samorządów. Dokument ten jest niezbędny w celu pozyskiwania środków unijnych. W warsztatach uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy Brzozie, a także organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Zajęcia, które odbyły się w auli CKZiU w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej, poprowadził przedstawiciel firmy, która ma stworzyć opracowanie strategii rozwoju powiatu brodnickiego. Bez tego dokumentu nie będzie możliwe zdobycie środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Zadania warsztatowe poprzez pracę grupową, miały na celu wybranie i selekcjonowanie kluczowych problemów z punktu widzenia całego obszaru. W grupach roboczych tworzono wersję tych problemów, które podzielono na trzy wymiary: społeczny, gospodarczy i środowiskowo – przestrzenny. Skutki tych problemów są najbardziej odczuwalne dla mieszkańców i interesariuszy. Oprócz kluczowych problemów warsztaty diagnostyczne miały na celu mapowanie zasobów i produktów, analizę SWOT i analizę potrzeb.