Warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 24.07.2012 r. 26.07.2012 r. odbyły się warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym – 16 godzin. Zajęcia prowadzone były przez trenera Krystynę Byttner Wszelak z firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 24.07.2012 r. 26.07.2012 r. odbyły się warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym – 16 godzin. Zajęcia prowadzone były przez trenera Krystynę Byttner Wszelak z firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

Celem zajęć było poznanie siebie, jako członka rodziny, systemowe spojrzenie na funkcjonowanie rodziny, doskonalenie i wydobywanie zasobów osobistych do tworzenia więzi w rodzinie oraz nauka budowania pozytywnych relacji rodzinnych. W ramach tych zajęć brało udział 6 uczestników w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Uczestnicy biorący udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.