Warsztaty profilaktyczne

W dniu 17 grudnia uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Brzozie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Ideą warsztatów było uświadomienie młodemu człowiekowi, poprzez zabawę edukacyjną, jak niebezpieczne i niepotrzebne są uzależnienia. W komfortowej atmosferze “naukowej” zabawy, uczniowie wspólnie wybudowali miasto marzeń.

Każde dziecko zbudowało najpierw konstrukcję według własnego pomysłu i wyobraźni, a następnie powstało jedno miasto zbudowane z blisko 20 tys. klocków – symbol wspólnej ciężkiej, codziennej pracy, wyraz realizacji marzeń i pragnień każdego z osobna i wszystkich razem. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom, ile czasu potrzeba na zbudowanie “czegoś”… a tak naprawdę naszego życia… I jak mało czasu potrzeba, by wszystko zburzyć i zaprzepaścić, popadając w uzależnienia.

Koordynatorem i pomysłodawcą pomysłu była Joanna Górzewska – pedagog szkolny.