Warsztaty wspierające aktywizację zawodową

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 12.07.2012 r.; 13.07.2011 r.; 17.07.2012 r. odbyły się warsztaty wspierające aktywizację zawodową – 24 godziny. Zajęcia prowadzone były przez trenera Michała Wiśniewskiego z firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 12.07.2012 r.; 13.07.2011 r.; 17.07.2012 r. odbyły się warsztaty wspierające aktywizację zawodową – 24 godziny. Zajęcia prowadzone były przez trenera Michała Wiśniewskiego z firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

Celem zajęć było podniesienie umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót na rynek  pracy. W ramach tych zajęć brało udział 21 uczestników w tym 15 w ramach kontraktu socjalnego oraz 6 w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zakres tematyczny obejmował: mocne i słabe strony uczestników, charakterystyka rynku pracy, sposoby poszukiwania pracy, metody i techniki rekrutacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ogłoszeń. Uczestnicy biorący udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni.