Więcej miejsc w przedszkolach – dzięki unijnemu wsparciu!

Unia Europejska, flaga

Ponad 4 miliony złotych na nowe miejsca w przedszkolach oraz na poszerzenie oferty edukacyjnej tego rodzaju placówek – zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nabór wniosków ruszy w połowie października.

  • Dzięki unijnemu wsparciu systematycznie poprawiamy zarówno bazę lokalową, jak i ofertę edukacyjną przedszkoli w całym regionie. Inwestycje w kształcenie, także w kształcenie najmłodszych dzieci, to inwestycje w naszą przyszłość– podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Zachęcam do kontynuowania tego typu działań.

Tym razem dotacje można uzyskać na zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach, finansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli. W sferze inwestycyjnej chodzi m. in. o dostosowanie i adaptację pomieszczeń, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz budowę i wyposażenie placów zabaw. „Miękka” część projektów dotyczyć może m. in. organizacji zajęć z logopedycznych i socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne oraz gimnastyki korekcyjnej, a także kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pedagogów.

Do aplikowania w konkursie zapraszamy samorządy lokalne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy. W puli jest 4,3 mln złotych, minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 100 tysięcy złotych, maksymalne dofinansowanie 85 proc.

Nabór wniosków rusza 16 października i potrwa do 31 października, rozstrzygnięcie w marcu 2018.

Tu istotna dygresja – to kolejne pieniądze unijne, przekazane nam pod niebieską flagą europejską, którą wycofała z sali Rady Ministrów pani premier. Pieniądze unijne to kolejna propozycja także dla organizacji pozarządowych, o czym pani premier przypominać należy codziennie. Wreszcie pieniądze unijne to kolejne wsparcie dla inicjatywa ważnych społecznie, o czym najlepiej wiedzą organizacje samorządowe.

(wind)