Wigilia w Janówku

Zgodnie z coroczną tradycją pani sołtys Małgorzata Smoczyńska zaprosiła mieszkańców wsi Janówko i Trepki na „Spotkanie opłatkowe” do świetlicy wiejskiej w Janówku. Przybyli dziadkowie, rodzice i dzieci. Na początku sołtys przywitała wszystkich i złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie wszyscy nawzajem podzielili się opłatkiem. W tym dniu o dzieciach nie zapomniał Mikołaj, który przybył z pełnym workiem prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, które ufundowało KGW Janówko i sołtys wsi Janówko. Spotkanie odbyło się przy wspólnym posiłku przygotowanym przez panie z KGW Janówko. Odświętny wystrój, ogień w kominku i śpiew kolęd wprowadził wszystkich w klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.