Wodociąg z Brzozia do Janówka

Na tej trasie trwają prace przy ułożeniu sieci wodociągowej. Chodzi mianowicie o podłączenie sześciu gospodarstw położonych przy drodze w kierunku Janówka. Inwestycja ma charakter partnerski, bowiem gmina pokrywa koszty związane z ułożenie sieci, natomiast gospodarze partycypują w kosztach zakupu materiałów. (wind)