Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska z wotum zaufania i absolutorium za rok 2020!

Maria Florkiewicz, Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska z wotum zaufania i absolutorium za rok 2020 !
Rada gminy Brzozie doceniła pracę Pani Wójt głosując w sprawie udzielenia absolutorium oraz udzielenia wotum zaufania jednomyślnie!