Wręczenie Nagród Wójta

W dniu 25 sierpnia 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 3 najlepszym absolwentom szkół podstawowych
z terenu Gminy Brzozie (po jednym z każdej szkoły), którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najlepszy średni wynik ze wszystkich przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Wyróżnienie to efekt ich całorocznej pracy, zaangażowania oraz pasji
i talentów.

Z rąk Wójta Gminy Brzozie Pani Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej pamiątkowe dyplomy oraz jednorazowe nagrody pieniężne w wysokości 500 zł wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów otrzymali:

  1. Wiktoria Koprowska   – absolwentka Szkoły Podstawowej w Jajkowie;
  2. Patrycja Narodzonek – absolwentka Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie;
  3. Dominika Orłowska   – absolwentka Szkoły Podstawowej w Brzoziu.

Rodzice natomiast odebrali listy gratulacyjne.