Wspieramy zdrowie seniorów

pomoc

Gmina Brzozie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu przystąpiły do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego realizacja nastąpiła w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W gminie Brzozie do programu na rok 2022 przystąpiło 15 osób. Udział w nim  jest całkowicie bezpłatny.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zapewniono dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem. Ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka podejmują decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Ewą Graczyk – Baron spotkały się z uczestnikami projektu z terenu gminy. Seniorom biorącym udział w programie rozdano “opaski bezpieczeństwa”, a także omówiono sposób ich użytkowania. Ze względu na swój stan zdrowia, nie wszyscy uczestnicy projektu mogli wziąć udział w spotkaniu, dlatego tym osobom opaski zostały przekazane w miejscu ich zamieszkania.

“Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Do udziału w programie są kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.