Wszystkiego co najlepsze

W tym przedświątecznym czasie, w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy, świetlicach organizowane są spotkania opłatkowe.

W Szkole Podstawowej w Brzoziu, tak jak w roku ubiegłym, spotkali się wszyscy pracownicy szkoły. Zaprosiliśmy również emerytów, którzy są nadal częścią naszego zespołu.

Takie spotkania są bardzo potrzebne.

Wszystkim naszym przyjaciołom, dobroczyńcom, rodzicom, mieszkańcom naszej gminy składamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, a przy okazji dziękujemy za każdy gest przyjaźni.

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Brzoziu