Wybory wśród strażackich druhów

W powiecie brodnickim funkcjonuje 56 jednostek OSP, z czego 11 włączonych jest do Krajowego Systemu Gaśniczego. W szeregach OSP w całym powiecie brodnickim jest 1614 strażaków. Pośród nich są kobiety – 93, mężczyzn jest 1521. Przy OSP znajdują się również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – jest ich 14 – w których działają zarówno dziewczęta (75) jak i chłopcy (111). Są też 4 drużyny pożarnicze, skupiające 39 kobiet.

W sprawozdaniu, które przedstawił zgromadzonym prezes Zbigniew Sosnowski, szczególny akcent położony został na działalność wśród młodego pokolenia. Niejako sztandarowym wydarzeniem jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dopracowano się bardzo dobrych form współpracy jednostek OSP z młodzieżą wszystkich typów szkół, dyrektorami tych placówek. Młodzież strażacka powiatu brodnickiego plasuje się w czołówce konkursów wojewódzkich i krajowych. Wzrasta liczba uczestników, a także poziom wiedzy, co jest także konsekwencją znakomitej współpracy z Komendą Powiatową PSP i jej szefem – bryg. Waldemarem Szrullem.

Ważnym sprawdzianem sprzętu i sprawności strażaków są ćwiczenia i zawody sportowo – pożarnicze. Odbywały się one w Bobrowie, Osieku a także (ćwiczenia) na terenie zakładu Vorwerk Autotec w Brodnicy, w Unifreeze Miesiączkowo, a także przy ul. Zamkowej w Brodnicy, w sąsiedztwie zamku krzyżackiego.

Należy żałować, iż wśród jednostek OSP działa tylko jedna Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta w Świedziebni. Muzycy uczestniczą w wielu uroczystościach strażackich, kościelnych i środowiskowych. Orkiestra spełnia ogromną rolę w krzewieniu kultury muzycznej wśród młodzieży. Byłoby miło napisać o podobnych inicjatywach.

Na zakończenie obrad dokonano wyboru władz Powiatowego Związku OSP w Brodnicy. Na prezesa kolejnej kadencji wybrano sprawdzonego druha Zbigniewa Sosnowskiego.

W strażackim spotkaniu w Szczuce uczestniczyli także Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Halak, komendant powiatowy PSP w Brodnicy – bryg. Waldemar Szrull, wicestarosta brodnicki Mariusz Klonowski. Delegatami na zjazd z gminy Brzozie byli: Ireneusz Figurski, Edmund Kamiński, Bernard Malinowski, Jerzy Milewski, Stefan Otręba, Piotr Smoczyński, Jerzy Szostakowski, Bartłomiej Wardowski. Jako członek zarządu występował Krzysztof Żebrowski.

Tekst i fot. (wind)