Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych

szambowóz

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZOZIE W RAMACH USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH:

Stan na dzień 20 września 2023 r.

 

Lp NAZWA ADRES TELEFON
1. WC Serwis Polska           Sp. z o. o. Ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze 801 133 088
2. Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. Mszanowo, ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 56 474 24 47
3. MARR-USŁUGI ASENIZACYJNE, Marcin Górny ul. Staszica 1, 87-300 Brodnica 723 905 141
4. SŁAW-ROL, Sławomir Domżalski Brzozie 2B, 87-313 Brzozie 693 646 148
5. Usługi Asenizacyjne Maks Marchlewicz Pokrzydowo 127, 87-312 Pokrzydowo  

56 49 859 42;                      664 197 274