Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzozie

Gmina Brzozie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Gmina Brzozie realizuje w Szkole Podstawowej w Brzoziu, Jajkowie oraz Wielkim Leźnie w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. projekt “Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzozie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach realizacji tego projektu “Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzozie” oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Brzoziu, Jajkowie i Wielim Leźnie zostały wyposażone w następujące pomoce dydaktyczne:

www.efs.gov.pl

www.mojregion.eu

W Jajkowie, Brzoziu i Wielkim Leźnie – warunki edukacji najmłodszych

Nie tylko dla smyka

Człowiek – najlepsza inwestycja