Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii opracowane w związku z zagrożeniem obgryzania ogona u świń

Selective closeup shot of pink pigs in a barn

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu  wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane wytyczne dotyczące:

  • przeprowadzania analizy ryzyka związanej z zagrożeniem obgryzania ogona u świń;
  • dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Wytyczne są dostępne pod adresem (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich).

Wytyczne są skierowane przede wszystkim do hodowców świń jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56, poz. 344) oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów, tj.:

– § 21 ww. rozporządzenia: Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie;

– § 23. 5 ww. rozporządzenia: Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów, obcinaniem części ogona) podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc wytyczne - analiza ryzyka_251513_376101 27/07/2023 13:13 7 MB 100
doc wytyczne - materiały wzbogacajace_251514_376102 27/07/2023 13:15 9 MB 97