XII Przegląd Pieśni Brzozie

W kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Brzoziu odbył się  XII Przegląd Pieśni. Udział w przeglądzie wzięło 12 zespołów: Arioso ze Świedziebni, Pokrzydowianki z Pokrzydowa, Karbowianie z Karbowa, Radoszczanie z Radoszk, Serenada z Karbowa, Wrzosy z Lubawy,  Rakowianki z Rakowic, Byle Babki z Łąkorza, Sami Swoi z Tylic, Anibabki z Kurzętnika, Natalia, Jan, Helena Kalinowscy z Torunia, Wszyscy Razem z Brzozia. Wśród gości obecni byli: ksiądz kanonik Wiesław Wyszkowski, Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz  dyrektorzy szkół z terenu gminy Brzozie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej na ciepły poczęstunek.  Organizatorem wydarzenia był zespół Wszyscy Razem. Organizację przeglądu wsparli: Urząd Gminy Brzozie, Masarnia Brzozie, Restauracja KALCHEM w Brzoziu, GRAWER Bogdan Korecki oraz Państwo Zbigniew i Regina Matysiak.

Małgorzata Smoczyńska