XXXIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2023

Olimpiada WR 2023 grafika 1 1024x371

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. Jest ona przeznaczona dla rolników w wieku od 18 do 40 lat z terenu naszego województwa.

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki. Mogą wziąć w niej udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem operacji jest zachęcenie rolników z województwa kujawsko-pomorskiego do zwiększenia zainteresowania nowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji rolniczej, poprzez wysłuchanie wykładu oraz przygotowanie się do Olimpiady. Zadania realizowane w ramach operacji skierowano zarówno do rolników, doradców, jak i uczniów szkół rolniczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki udziałowi w Olimpiadzie wszyscy uczestnicy poszerzą wiedzę na temat innowacyjnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego regionów, turystyki i agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozarolniczych funkcji wsi, co przyczyni się do zwiększenia udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Eliminacje powiatowe XXXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej dla powiatu brodnickiego zaplanowano w świetlicy wiejskiej w Zbicznie w dniu 29 września o godzinie 10:00.

Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 6 października 2023 r., od godz. 9:00 (rejestracja uczestników) – 14:00.

Laureaci finału otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

XXXIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej 1086x1536