Zakończenie szkoły

Szkołę Podstawową w Jajkowie uroczyście pożegnało 17 uczniów. W uroczystości brały udział władze gminne i lokalne oraz młodsi uczniowie. Goście przywieźli nagrody dla dwojga najlepszych uczniów: Szymona Pawłowskiego i Emilii Kamieńskiej. Do grona najlepszych należy też Filip Rudnik. Cała trójka otrzymała z rąk dyrektora nagrody za wysokie noty i świadectwa z paskiem, a rodzice listy gratulacyjne.

Przez ostatnie trzy lata klasę szóstą pod swoimi wychowawczymi skrzydłami miała Violetta Jasińska, Uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za wszelkie dobro jakiego doświadczyli przez lata nauki w szkole podstawowej.

(wind)