Zaproszenie do udziału w ankiecie

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowywaniem „Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy”, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której wyrazicie Państwo swoją opinię o miejscu, w którym mieszkacie. Ankieta jest skierowana do wszystkich mieszkańców z obszaru naszego powiatu.

 

Przedmiotem ankiety jest poznanie Waszego zdania o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców z terenu całego powiatu.

Zebrane w ankiecie opinie, uwagi i spostrzeżenia zostaną wykorzystane przez samorządy przy planowaniu kierunków dalszego rozwoju oraz pozwolą dostosować politykę władz samorządowych do wspólnych potrzeb mieszkańców.

Wyniki ankiety, po ich opracowaniu, będą podane do Państwa wiadomości w formie zbiorczego raportu.

Otrzymane odpowiedzi posłużą przygotowaniu „Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy”, dzięki której planujemy ubiegać się o środki unijne na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców.

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia >> ANKIETY << w terminie do 16.12.2022 r.

Dziękujemy!