ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa i doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Brzozie w Wielkim Leźnie, działka nr 127/1 i 128/1