ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jajkowo”