ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.05.2019r. – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie, działka nr 404/18 i 404/20, polegającej na budowie chodnika