Zapytanie ofertowe – Zmiana części użytkowania części budynku Gimnazjum – roboty elektryczne