Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 08 styczeń 2018 r.

ogłoszenie - placeholder

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie.

Do pobrania