Zawnioskujmy o pieniądze

Ponad 15 milionów złotych jest do podziału w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie RPO o dofinansowanie projektów w dziedzinie gospodarki odpadami.

Na budowę i modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na proekologiczną edukację mieszkańców samorządy lub działające w ich imieniu podmioty mogą otrzymać nawet 85 procent kosztów inwestycji.

– Segregacja śmieci z gospodarstw domowych, właściwe postawy w tej dziedzinie są ważne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Nie stać nas na rezygnację z tego źródła surowców wtórnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Uwaga! Nabór wniosków o dofinansowanie rusza w połowie września i potrwa do 28 września, rozstrzygnięcie w lutym przyszłego roku. Szczegóły i dokumenty oraz kontakt w sprawie dodatkowych informacji: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=270.

(wind)