Zdobyć klucz do uczenia

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem oświaty? Masz jeszcze szansę zapisać się na bezpłatne studia podyplomowe i kursy doskonalące w ramach kolejnego naboru do projektu “Klucz do uczenia – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”.

Ruszyły już między innymi studia podyplomowe z astronomii i nauk ścisłych oraz pierwsze kursy dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce.

– Przygotowany już po raz drugi program specjalistycznych kursów dla pracowników oświaty ma umożliwić pedagogom podnoszenie kwalifikacji i zwiększyć poziom edukacji. Wiedza i umiejętności nauczycieli to jeden z najważniejszych elementów wpływających na efekty pracy z uczniami – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – jednostka organizacyjna samorządu województwa – w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze wsparcia może skorzystać prawie 2,2 tysiąca osób. Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników. Zakres kształcenia oferowany w ramach projektu obejmuje:

– studia podyplomowe z astronomii i nauk przyrodniczych, zarządzania oświatą oraz wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej,
– kursy doskonalące dotyczące między innymi wykorzystania technologii informatycznych w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
– kursy instruktora: pływania, unihokeja i piłki nożnej,
– wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej.

Ruszyły już między innymi studia podyplomowe z astronomii i nauk przyrodniczych, w których uczestniczą 22 osoby, studia podyplomowe z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej w których uczestniczy 41 osób oraz kursy doskonalące w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w których bierze udział w sumie 135 osób.

Trwa również rekrutacja na kolejne kursy i studia podyplomowe. Do końca marca można zapisywać się na kursy doskonalące z zakresu: wykorzystania ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce przedmiotów zawodowych oraz wykorzystania ICT w metodyce nauczania języków obcych. Do 30 czerwca trwa rekrutacja na studia podyplomowe z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej oraz kurs dla liderów zespołów przedmiotowych.

Wartość projektu to 5,3 miliona złotych. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca 2015 roku.

(wind)

W pierwszej edycji marszałkowskiego programu doskonalenia warsztatu dydaktycznego kadr kujawsko-pomorskiej oświaty ?Klucz do uczenia? realizowanej w latach 2010-2011 roku uczestniczyło ponad 4,2 tysiąca pedagogów z placówek w całym województwie.