Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzozie w sezonie zimowym 2023/2024

zimowe utrzymanie dróg

Droga krajowa Nr 15 od Tamy Brodzkiej do granicy województwa w miejscowości Wielki Głęboczek

Dyżurny ZUD – kom. 698 629 830 – tel. komórkowy podstawowy

tel. 56 658 40 65 – tel. stacjonarny uzupełniający

Punkt Informacji Drogowej (PID)całodobowy tel. 19111 oraz 52 516 13 99, 52 516 14 00, 451 170 675, 451 170 674, 698 629 842.

UWAGA! Kontakt z pracownikami Rejonu w dni robocze, w godz. 7.00 – 15.00, za pośrednictwem telefonów stacjonarnych lub komórkowych, informacja dostępna pod nr 566584060.

Kontakt z Dyżurnym ZUD, będącym osobą decyzyjną odnośnie utrzymania dróg – w okresie zimowym przy prognozowanych niekorzystnych warunkach atmosferycznych przez całą dobę lub za pośrednictwem Punku Informacji Drogowej.

W okresie zimowym przy prognozowanych korzystnych warunkach atmosferycznych poza godzinami pracy, kontakt z osobą decyzyjną odpowiedzialną za utrzymanie dróg wyłącznie za pośrednictwem PID. W zakresie zgłoszeń dot. zimowego utrzymania dróg, realizowane będą zgłoszenia (zawierające podstawowe dane, tj.: dane zgłaszającego, przedmiotu zgłoszenia, szczegółowej lokalizacji zgłoszenia itp.).  Zgłoszenia niepełne wymagające potwierdzenia przez odpowiednie służby, realizowane będą w dalszej kolejności.

Drogi powiatowe w granicach gminy Brzozie 1804C, 1806C, 1807C, 1808C, 1809C, 1810C I 1925C. telefon dyżurnego: 662 952 490

Drogi gminne i wewnętrzne

Zarządca Gmina Brzozie

Telefon dyżurnego 56/4912929,( w godz. pracy urzędu) Kom. 734 135 327