Zmiany w zasiłkach w związku z nowelizacją Kodeksu pracy

logo ZUS

Od 26 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zasiłków. Zmiany wynikają z ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy.​​​​​​​ Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania prorodzicielskie i propracownicze. Zasadniczej zmianie ulegają przepisy regulujące prawo do urlopu rodzicielskiego oraz przepisy regulujące prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Przepisy te stosowane są od 26 kwietnia 2023 r., przy czym ustawa zmieniająca zawiera także przepisy regulujące sytuację ubezpieczonych w okresie przejściowym, tj. tych, którzy nabyli prawo do zasiłku macierzyńskiego przed 26 kwietnia 2023 roku.

Zmianie ulegają m.in:

  • wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
  • okres wykorzystywania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego,
  • zasady składania dokumentów stanowiących podstawę do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

Zmieniają się też zasady ustalania prawidłowego okresu wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego w związku ze skorzystaniem przez świadczeniobiorcę z nowo wprowadzonego urlopu opiekuńczego.

Więcej na temat zmian można dowiedzieć się tutaj: Zmiany w zasiłkach od 26 kwietnia 2023 roku – ZUS