Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy