Uwagi

Przerwa w dostawie wody

We wtorek 29.11.2022 r. w godzinach 8:00-12:00 w miejscowościach Jajkowo, Kantyła i Kuligi nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z awarią na sieci. Za utrudnienia przepraszamy.

ZUS. Informacja – obowiązek zakładanie profili PUE

Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek mają obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Pełnomocnik musi mieć swój profil na PUE ZUS.

 Aby założyć profil na PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na zus.pl);
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 1. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

 • szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie www.zus.pl;
 • możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00;
 • zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;
 • możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów:
 • Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń,
 • Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, 86-300 Grudziądz,
 • Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 18/19, 87-800 Włocławek,
 • Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43, 87-600 Lipno,
 • Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
 • Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek, 87-300 Brodnica;
 • Biuro Terenowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
 • Biuro Terenowe w Rypinie, ul. Mławska 12, 87-500 Rypin.
 • przydatne ulotki są na naszej stronie:
 • rejestracja i logowanie

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/rejestracja-i-logowanie

 • PUE krok po kroku dla płatników:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/dla-platnikow

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

GOPS. Programy 2023: Opieka Wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Brzoziu zamierza przystąpić do następujących programów :

 • Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023,
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szczegóły poniżej :

http://gopsbrzozie.pl/index.php?c=article&id=105

http://gopsbrzozie.pl/a,104,opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

31.10.2022 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Brzozie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu oraz  Urząd Stanu Cywilnego w Brzoziu będą nieczynne.

W PRZYPADKU SPRAW PILNYCH (ZGON) PROSIMY O KONTAKT POD NR kom. 792 736 673.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2023r.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy prowadzi konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi  na 2023 r.

W terminie od 12 października  2022r. do 25 października 2022r. – trwają konsultacje społeczne w sprawie programu, które mogą być prowadzone w następujących formach:

 1. składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
 2. przyjmowanie opinii, uwag w siedzibie urzędu;
 3. przyjmowanie opinii, uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres: starostwo@brodnica.com.pl  lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i  Spraw Społecznych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Brzozie informuje, że realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu.

Ustawa ta wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane:

 1. peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – dodatek w wys.: 3 000 zł,
 2. drewnem kawałkowym – dodatek w wys.: 1 000 zł,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – dodatek w wys.: 500 zł,

3) kocioł olejowy – dodatek w wys.: 2 000 zł,

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, czyli źródeł ogrzewania, które należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia po zainstalowaniu.

Zgonie z art. 24 ust.1-7 cyt. ustawy, przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Natomiast gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz tym, które złożyły wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 30 listopada 2022 r.  Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.