Zapraszamy Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”

Informacje o szkoleniu:

Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy oraz gadżet.
Zapewniamy bezpłatny catering 🙂

Dla Kogo
Dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego

Zakres szkolenia
Bezpłatny – 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
• Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
• Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
• Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

Termin i miejsce szkolenia:
Brodnica w terminach:
• 19-21.08.2015r.
• 09-11.09.2015r.
Brodnicki Dom Kultury

Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki.
oraz u Koordynator projektu –
Natalia Jastrzębowska
tel.: 726 290 009
e-mail: friig@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy – Kujawsko – Pomorskie
Zaproszenie na szkolenie 

Program szkoleń
Program szkoleń