Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2022 roku od  01 maja 2022 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 28,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje
    podwyższona stawka – 56,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jak poprawnie segregować odpady komunalne?

W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat poprawnego segregowania odpadów komunalnych zamieszczamy materiały informacyjne, które mają za zadanie pomóc Państwu w prowadzeniu dokładniejszej selekcji odpadów, uświadomienia korzyści płynących z jej starannego przestrzegania oraz rezultatach wynikających z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dzięki naszemu niewielkiemu wysiłkowi możemy przyczynić się m.in. do ograniczenia ilości odpadów, zmniejszenia zużycia surowców naturalnych, a także  poprawy warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt. Dbajmy o Naszą Matkę Ziemię bo dzięki niej możemy podziwiać piękno tego Świata!